Prodejní místa

UPOZORNĚNÍ: POZOR NA NÁKUP VSTUPENEK

Vážení diváci,
upozorňujeme, že jedinými oficiálními prodejci vstupenek na Otáčivé hlediště v Českém Krumlově je Jihočeské divadlo prostřednictvím systému CBSYSTEM a sítě TICKETPORTAL.
U neoficiálních prodejců – např. na jiných internetových portálech, jsou vstupenky nabízeny za téměř dvojnásobek původní ceny.
Jihočeské divadlo doporučuje nákup vstupenek POUZE u oficiálních prodejců a od ostatních způsobů prodeje se distancuje.

 

Z důvodu nepoctivých opakovaných rezervací je platnost internetových rezervací s osobním odběrem na prodejních místech CB systému omezena na 2 dny. 14 dní před konáním představení není možné provádět online rezervace, je však možné zakoupit si e-vstupenky.

 

POKLADNA JIHOČESKÉHO DIVADLA

Dr. Stejskala 19, 370 47 České Budějovice
www.jihoceskedivadlo.cz
Pokladna Telefon +420 386 356 925
e-mail: pokladna@jihoceskedivadlo.cz
Hromadné objednávky (nad 10 vstupenek, vyřizuje Hana Mráčková)  T+420 386 356 643, e-mail: objednavky@jihoceskedivadlo.cz
Od 1.10.2018 bude možné objednávat vstupenky na OH 2019. E-mailové objednávky mohou být vyřízeny s prodlením.

Odkaz na mapu

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM ČESKÉ BUDĚJOVICE
Nám. Přemysla Otakara II., 370 01 České Budějovice
Telefon +420 386 801 413 / F+420 386 801 414 
info@c-budejovice.cz / www.c-budejovice.cz 
Odkaz na mapu

INFOCENTRUM
Náměstí Svornosti 2, 381 01 Český Krumlov
Informace o prodeji : 380 704 621, fax : 380 704 619
e-mail: info@ckrumlov.cz
www.ckrumlov.cz/infocentrum
O
dkaz na mapu

POKLADNA OTÁČIVÉ HLEDIŠTĚ ČESKÝ KRUMLOV
K Zámecké zahradě, Český Krumlov
Otevřeno vždy v den představení hodinu před začátkem inscenace a dále podle kapacity volných míst. V pokladně lze platit platebními kartami.
Více informací na telefonu 386 356 925. 

Odkaz na mapu

 

SÍŤ PRODEJE VSTUPENEK CBSYSTEM
www.cbsystem.cz

PŘEHLED VŠECH PRODEJCŮ VSTUPENEK CBSYSTEM

 

SÍŤ PRODEJE VSTUPENEK TICKETPORTAL
www.ticketportal.cz, tel.: +420 224 091 439

 

NA OPERNÍCH PŘEDSTAVENÍCH LZE SLEDOVAT TITULKY (CZ, DE, EN). Informace ZDE

 

Obchodní podmínky Jihočeského divadla - reklamační řád

Zaplacené vstupné, zakoupené záruky ani servisní poplatky se nevrací, vstupenka se nevyměňuje.

Vstupenky je nutné uchovávat na bezpečném místě proti jejich zneužití.

Padělání vstupenky je trestné, dodatečnými úpravami se vstupenka stává neplatnou. Jihočeské divadlo neodpovídá za žádné obtíže způsobené neoprávněnými úpravami vstupenky.

Držitel vstupenky je povinen řídit se pravidly stanovenými pořadatelem akce, zejména respektovat a dodržovat stanovený začátek akce.

Změny v programu a obsazení jsou vyhrazeny.

Reklamaci je nutné vždy podat u prodejce, u kterého byly vstupenky zakoupeny.

V případě zrušení akce je třeba uplatnit nárok na vrácení vstupného bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů v prodejním místě, kde byla vstupenka zakoupena. Vstupné za vstupenky zaslané na dobírku nebo eVstupenky je vraceno na číslo účtu zákazníka, který uvede k žádosti o vrácení peněz. K žádosti musí být vstupenky přiloženy.

Vstupenky zakoupené přes internet (eVstupenky) nelze vracet a požadovat vrácení vstupného, protože právo odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem se nevztahuje na smlouvy o ubytování, dopravě nebo využití volného času, pokud dodavatel poskytuje tato plnění v určeném termínu nebo době v souladu s ustanovením § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

eVstupenka je vstupenka vybavená číselným kódem. eVstupenku zákazník obdrží ve formátu .pdf pro vlastní vytištění na tiskárně, a to vždy po objednání a úhradě vstupenky přes internet. Takto zakoupená vstupenka má platnost jako vstupenka zakoupená na některém z prodejních míst CBSystému.

eVstupenkaje při vstupu na danou akci zkontrolována čtecím zařízením nebo uvaděčem.

Akceptovány jsou pouze eVstupenky ve formátu  A4 s čitelným čárovým kódem.

Po uplatnění nelze eVstupenku opětovně použít. Při jakémkoli dalším předložení eVstupenky nebo její kopie nebude k takto předložené vstupence nebo její kopii přihlíženo a nebude na jejím základě povolen vstup na akci bez ohledu na to, kdo ji předloží.

Jihočeské divadlo neposkytuje náhrady zvláštních nákladů (ubytování, cestovní výdaje apod.).

Po zahájení představení se vstupné nevrací.

Návštěvníci jsou povinni dodržovat Návštěvnický řád.