0

E-vstupenka

E-Vstupenka - jak na to?

  1. Pro zakoupení e-vstupenky je třeba, abyste měli aktivovanou Vaši platební kartu pro platby přes internet
  2. Na Vašem počítači musíte mít program, který umí otevřít PDF soubor. (Adobe reader)
  3. Musíte mít možnost vytisknout si vstupenku na tiskárně. (PDF soubor možno přeposlat)
  4. Při vstupu na představení se musíte prokázat vytištěnou vstupenkou. (Nelze předkládat PDF soubory zobrazené na mobilních telefonech)
  5. Čtecím zařízením u vstupu bude sejmut čárkový kód a tím ověřena platnost. Vstup bude povolen pouze na základě té vstupenky, která bude přečtena čtecím zařízením jako první.

E-Vstupenka - krok za krokem

Krok 1

Pro platbu vstupenkou je třeba mít aktivovanou platební kartu pro platby přes internet

Krok 2

Rezervujete ze stránek Otáčivého hlediště

Krok 3

Vyberte si své místo v sále a vyberte způsob doručení vstupenky:e vstupenka

Krok 4

Pro zakoupení vstupenek je nutné se přihlásit (registrovat) v CBsystému.

Krok 5

Dále budete přepojeni na GPwebpay, kde zadáte údaje Vaší platební karty.

Krok 6

Vstupenku si vytiskněte, případně uložte pro pozdější tisk z PDF formátu ze záložky „mé rezervace“. Vstupenka má formát A4, je možné tisknout barevně i černobíle. Krásný umělecký zážitek s eVstupenkou na představeních Jihočeského divadla.

Obchodní podmínky / eVstupenka

eVstupenka je vstupenka vybavená číselným kódem, kterou zákazník obdrží ve formátu PDF pro vlastní vytištění na tiskárně, a to vždy po objednání a úhradě vstupenky přes internet. Takto zakoupená vstupenka má platnost jako vstupenka zakoupená na některém z prodejních míst CBsystemu. eVstupenka je při vstupu na danou akci zkontrolována čtecím zařízením nebo uvaděčem. Akceptovány budou pouze eVstupenky ve formátu A4 s čitelným čárovým kódem. Po zkontrolování nelze eVstupenku opětovně použít. Při jakémkoli dalším předložení eVstupenky nebo její kopie nebude k takto předložené vstupence nebo její kopii přihlíženo a na jejím základě povolen vstup na akci, bez ohledu na to kdo ji předloží. Padělání vstupenky je trestné. Dodatečnými úpravami se stává eVstupenka neplatnou. Uchovávejte tuto vstupenku na bezpečném místě. Pořadatel neodpovídá za žádné obtíže způsobené neoprávněným zkopírováním eVstupenky. V případě poškození, zničení, ztráty nebo krádeže nebude eVstupenka nahrazena novou a nebude poskytnuta ani jiná kompenzace. Zaplacené vstupné a servisní poplatky se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce je třeba uplatnit nárok na vrácení vstupného bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů zasláním kopie eVstupenky spolu s číslem účtu, na který má být platba za vstupenku vrácena zpět na email: pokladna@jihoceskedivadlo.cz

Náhrada zvláštních nákladů (ubytování, cestovní výdaje) se neposkytuje. Držitel eVstupenky je povinen řídit se pravidly stanovenými pořadatelem akce. Respektujte začátky představení. Změna programu je vyhrazena. Vstupenky zakoupené přes internet (eVstupenky) nelze vracet a požadovat vrácení vstupného, protože právo odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem se nevztahuje na smlouvy o ubytování, dopravě nebo využití volného času, pokud dodavatel poskytuje tato plnění v určeném termínu nebo době v souladu s ustanovením § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.