Důležité informace

Pravidla pořadatele / Otáčivé hlediště Český Krumlov

Z důvodu nepoctivých opakovaných rezervací je platnost internetových rezervací s osobním odběrem na prodejních místech CB systému omezena na 2 dny. 14 dní před konáním představení není možné provádět online rezervace, je však možné zakoupit si e-vstupenky.

Návštěvnický řád

Respektujte, prosím, začátky představení! S ohledem na specifikum scény otáčivého hlediště není možné po začátku představení diváky do areálu otáčivého hlediště vpustit! U vchodu do zámecké zahrady buďte nejméně 15 minut předem! Pět minut před začátkem představení budou vstupy uzavřeny.

Představení se koná i při mírně nepříznivém počasí. (Mírný déšť, chlad, apod.)

Začátek představení může být s ohledem na špatné počasí posunut až o 30 minut.

Bude-li představení zahájeno, vstupné se nevrací!

Představení se ruší při velmi nepříznivém počasí. (Silný déšť, bouřka, vítr apod.) Konečné rozhodnutí o zrušení představení bude vydáno až v Českém Krumlově, těsně před začátkem představení.

Vstupné za zrušené představení obdržíte oproti vráceným vstupenkám v místě jejich nákupu. Nárok na vrácení vstupného je třeba uplatnit do 30 dnů od zrušení představení. Vstupenky hrazené bankovním převodem nebo dobírkou je třeba doručit (osobně, poštou, faxem, e-mailem) zpět prodejci a to spolu s číslem účtu, na který bude vstupné vráceno. Servisní poplatky se nevracejí, Jihočeské divadlo neposkytuje náhrady zvláštních nákladů (ubytování, cestovní výdaje apod.).

Na otáčivém hledišti je zakázáno používat deštníky!

Doporučujeme návštěvníkům teplé oblečení, při deštivém počasí pláštěnky.

Během představení je zakázáno používat fotoaparáty a videokamery. Mobily, tablety a jiná obdobná zařízení lze používat pouze s přímým souhlasem pořadatele, a to při využití titulkové služby k inscenaci (na možnost používání mobilů při představení jsou diváci vždy upozorněni před začátkem samotného představení). 

V hledišti je zakázáno kouřit, konzumovat jídlo, popíjet horké či alkoholické nápoje a jakkoliv jinak rušit.

Do areálu otáčivého hlediště je v době konání představení zákaz vstupu domácích zvířat. Vzhledem k charakteru zařízení, k pohybu celé točny a ke skutečnosti, že v našich představeních nezřídka účinkují zvířata, je i reakce přítomných asistenčních psů nepředvídatelná, a tedy pro diváky i herce nebezpečná. Z tohoto důvodu obecně psům vstup na „točnu“ neumožňujeme.

V době konání zkoušek na Otáčivém hledišti, je “točna” a hrací prostor kolem ní veřejnosti nepřístupný. Doporučujeme návštěvníkům, aby si ověřili čas zkoušek před plánovanou návštěvou Otáčivého hlediště.

Zlevněné vstupenky ZTP, ZTPP lze uplatnit pouze s předložením průkazu ZTP při vstupu na Otáčivé hlediště! V případě nepředložení průkazu požadujeme doplatek do plné ceny vstupného.

Pro vozíčkáře jsou vyčleněna dvě místa na jedno představení. Na návštěvu diváka s vozíkem je nutné vždy upozornit při nákupu vstupenek.

Po obou stranách hlediště jsou místa vedle první řady běžně využívána k umístění přístavků či invalidních vozíků. Děkujeme za pochopení.

Pro diváky jsou k dispozici toalety v Krčmě Markéta, bohužel nejsou bezbariérové.

Představení před Otáčivým hledištěm Český Krumlov jsou vždy bez přestávek.

V blízkosti zámecké zahrady jsou k dispozici dvě veřejná parkoviště s ostrahou, poplatky za parkování jsou symbolické.

Na operních představeních lze sledovat titulky (CZ, DE, EN). Informace ZDE.

 

Obchodní podmínky Jihočeského divadla - reklamační řád

Zaplacené vstupné, zakoupené záruky ani servisní poplatky se nevrací, vstupenka se nevyměňuje.

Vstupenky je nutné uchovávat na bezpečném místě proti jejich zneužití.

Padělání vstupenky je trestné, dodatečnými úpravami se vstupenka stává neplatnou. Jihočeské divadlo neodpovídá za žádné obtíže způsobené neoprávněnými úpravami vstupenky.

Držitel vstupenky je povinen řídit se pravidly stanovenými pořadatelem akce, zejména respektovat a dodržovat stanovený začátek akce.

Změny v programu a obsazení jsou vyhrazeny.

Reklamaci je nutné vždy podat u prodejce, u kterého byly vstupenky zakoupeny.

V případě zrušení akce je třeba uplatnit nárok na vrácení vstupného bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů v prodejním místě, kde byla vstupenka zakoupena. Vstupné za vstupenky zaslané na dobírku nebo eVstupenky je vraceno na číslo účtu zákazníka, který uvede k žádosti o vrácení peněz. K žádosti musí být vstupenky přiloženy.

Vstupenky zakoupené přes internet (eVstupenky) nelze vracet a požadovat vrácení vstupného, protože právo odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem se nevztahuje na smlouvy o ubytování, dopravě nebo využití volného času, pokud dodavatel poskytuje tato plnění v určeném termínu nebo době v souladu s ustanovením § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

eVstupenka je vstupenka vybavená číselným kódem. eVstupenku zákazník obdrží ve formátu .pdf pro vlastní vytištění na tiskárně, a to vždy po objednání a úhradě vstupenky přes internet. Takto zakoupená vstupenka má platnost jako vstupenka zakoupená na některém z prodejních míst CBSystému.

eVstupenkaje při vstupu na danou akci zkontrolována čtecím zařízením nebo uvaděčem.

Akceptovány jsou pouze eVstupenky ve formátu  A4 s čitelným čárovým kódem.

Po uplatnění nelze eVstupenku opětovně použít. Při jakémkoli dalším předložení eVstupenky nebo její kopie nebude k takto předložené vstupence nebo její kopii přihlíženo a nebude na jejím základě povolen vstup na akci bez ohledu na to, kdo ji předloží.

Jihočeské divadlo neposkytuje náhrady zvláštních nákladů (ubytování, cestovní výdaje apod.).

Po zahájení představení se vstupné nevrací.

Návštěvníci jsou povinni dodržovat Návštěvnický řád.