premiéra: 1. 3. 1959
 

Účinkovali

Hadrián z Římsů
Srpoš, žoldnéř
Soběbor, jinoch
Rytíř Světislav, pán na Čelakově
Ruměna, dcera rytíře Světislava
Jenovefa, svobodná sestra rytíře Světislava
Lepohlav, zbrojnoš Světislavův
Želmír, jinoch
Jehoň, zbrojnoš Hadriánův