premiéra: 15. 10. 1960
 

Účinkovali

Vladislav, král český
Budivoj, velitel stráže a správce žaláře
Dalibor
Beneš, žalářník
Vítek, posel Daliborův
Milada, sestra purkrabího ploškovického
Jitka, selské děvče
Dokumenty
 
Sbormistr Jiří  Kosina
Představení řídí Miroslav Juroška