Otáčivé hlediště slaví 60 let

Tweetněte nás!

Víte, že fenomén divadla má v Českém Krumlově stále domovské právo už od středověku?
Právě tady se zrodila mnohokrát nová divadelní reforma i tradice.
Hlavním mezníkem „moderního“ divadla je bezesporu fenomén plenérového JIHOČESKÉHO DIVADELNÍHO FESTIVALU. U zrodu Otáčivého hlediště stál významný divadelní architekt a scénograf Joan Brehms s režisérem JD Ottou Haasem.
První uvedenou hrou byla 9. června 1958 inscenace Weisenbornovy hry Ztracená tvář. Tato improvizovaná „malá“ točna uvezla bez mála 60 diváků a byla poháněna lidskou silou.
O rok později bylo vybudováno „velké“ otáčivé hlediště pro 400 lidí. Před ním pak dvojice Haas-Brehms zinscenovalo Jiráskovu Lucernu. V roce 1960 dostalo hlediště novou podobu a bylo rozšířeno o dalších 150 míst, pevně zabudováno do země a poháněno elektromotorem.

„Nová“ točna, tak jak jí známe dnes byla uvedená do provozu v roce 1994 společností a.s. Škoda
Plzeň. Má kapacitu 644 diváků, oboustranně plynulý pohyb a hmotnost 650 tun. Umožňuje realizovat původní myšlenku vynálezců tohoto divadelního principu, totiž „jako na širokém plátně rozvíjet děj kolem hlediště postaveného před letohrádkem Bellarie na otáčející se amfiteatrální konstrukci“.